Celem projektu pn. „Z historią za pan brat” jest przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia i wspieranie funkcjonowania społecznego wśród grupy 40 Seniorów, mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. W związku z tym, że w roku obecnym przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, planujemy przeprowadzić moduł historyczny i związane z nim wyjazdy historyczno-edukacyjne szlakiem niepodległości. W ramach zaproponowanego przez nas projektu „Z historią za pan brat”uczestnicy wezmą udział w programie historyczno-edukacyjno-aktywizującym, który zawiera następujące moduły zajęć:

1). moduł WYCIECZKI HISTORYCZNE: 3 wycieczki historyczno – edukacyjno – krajoznawcze do Gorlic/Sękowej,  do Marcinkowic/Rdziostowa i Zabawy/Biskupic Radławskich.

2). moduł EDUKACJA HISTORYCZNA – 5 interaktywnych spotkań poświęconych różnym zagadnieniom historycznym związanym z okresem odzyskania niepodległości.

3). moduł ZDROWIE – dla chętnych uczestników – grupa 10 – 15 osób – możliwość wzięcia udziału w zajęciach nordic walking z instruktorem.

Projekt trwa od 17 kwietnia do 30 listopada 2018 r.

 

Szczegóły w Sekretariacie Centrum „Kana”.

 

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

formularz zgłoszeniowy