WYCIECZKA

DO „PERŁY DOLNEGO ŚLĄSKA”- WROCŁAWIA i NA GÓRĘ ŚW. ANNY

 

Zaplanowana wycieczka nie odbędzie się.