W październiku 2018 r. odbyła się część szkoleniowa projektu pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018”, w której uczestniczyło blisko 110 wolontariuszy – uczniów sądeckich szkół średnich. Zajęcia prowadzili: przyrodnik, lekarz, specjalista ds. autoprezentacji oraz metodyk. Program szkoleń został opracowany w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom elementarną wiedzę na temat sposobów ochrony środowiska, zagrożeń związanych ze zjawiskiem niskiej emisji/smogu, sposobów ich zapobiegania dostępnych dla każdego, wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i życie człowieka czy sposobów autoprezentacji. Kluczowym punktem szkoleń były zajęcia prowadzone przez metodyka, podczas których wolontariusze nabyli umiejętności prowadzenia zajęć dla uczniów klas III szkół podstawowych w zakresie edukacji ekologicznej, sposobów współpracy z dziećmi, zorganizowania i pokierowania pracą grupową dzieci itp.

Od listopada przeszkoleni wolontariusze, zaopatrzeni w pomoce dydaktyczne i oraz niespodzianki dla dzieci, rozpoczną edukację uczniów klas III w szkołach podstawowych na terenie Miasta Nowego Sącza, w zakresie przeciwdziałania zjawisku smogu i niskiej emisji, przeciwdziałania traktowaniu odpadów jako paliwa, a także prawidłowej segregacji i zagospodarowania odpadów.

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.