W dniach 6-7 i 13-14 kwietnia 2018 r. odbyły się szkolenia wyjazdowe dla wolontariuszy zorganizowane w ramach projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017/2018” sfinansowanego przez Fundację PZU.

Grupa 80 wolontariuszy uczestniczyła w dwudniowych szkoleniach w Piwnicznej – Zdrój, podczas których wzięła udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez: przyrodnika, lekarza, inspektora WIOŚ oraz metodyka. Podczas wykładów uczestniczy zostali zaznajomieni z elementarną wiedzą w zakresie ochrony środowiska, zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami, sposobów ich zapobiegania dostępnych dla każdego, wpływu zanieczyszczenia powietrza/środowiska na zdrowie i życie ludzi. Podczas zajęć warsztatowych z metodykiem nabyli m.in. umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi klas V w zakresie tematyki programu edukacji ekologicznej, stosowania aktywnych metod pracy, zorganizowania i kierowania pracą grupową uczniów, ponadto wypracowano materiały oraz scenariusz zajęć do pracy z dziećmi w szkołach.

Kompleksowo przygotowani wolontariusze poprowadzą dwugodzinne, interaktywne warsztaty dla uczniów klas V szkół podstawowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz 11 gmin Powiatu Nowosądeckiego: Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz, Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Rytro, Piwnicza-Zdrój.