Starosta nowosądecki Marek Pławiak spotkał się dzisiaj z Grzegorzem Tabaszem – dyrektorem Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu. Szef KANY podziękował za wsparcie projektu edukacyjnego „Czyste powietrze – czysta sprawa”.

– Bardzo dziękuję za pomoc – mówi dyrektor Grzegorz Tabasz. – Realizujemy projekty edukacyjne wśród dzieci szkół podstawowych. Chcemy je nauczyć, w jaki sposób segregować śmieci i w jaki sposób ogrzewać domy, aby do środowiska naturalnego nie przedostawały się trujące substancje. Co roku obejmujemy tym projektem kilka tysięcy maluchów. Uważam, że należy zaczynać edukację od najmłodszych – to oni najlepiej chłoną wiedzę i przejmują się tym, co nas otacza. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi i wsparciu władz samorządowych, urośnie odpowiedzialne i wyedukowane społeczeństwo, dla którego natura będzie ważna i którzy nie będą degradować środowiska. Cieszy mnie też współpraca z rodzicami w tym zakresie.

Program o którym mowa, to stała edukacja pozaformalna dzieci i młodzieży dotycząca ograniczania części przyczyn powstawania niskiej emisji i zjawiska smogu ze szczególnym uwzględnieniem problemu spalania śmieci. Projekt uzupełnia działania prowadzone przez gminy.

– Zawsze wspieram programy mające na celu poprawę jakości powietrza i tym samym dbania o zdrowie i środowisko naturalne – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Cieszę się, że są podejmowane takie inicjatywy. Edukacja jest w tym przypadku podstawą i faktycznie należy rozpocząć ją od najmłodszych. Szkoląc dzieci inwestujemy w przyszłość.

Program obejmuje swoim zasięgiem 12 gmin Sądecczyzny: Stary Sącz, Podegrodzie, Chełmiec, Korzenną, Kamionkę Wielką, Nawojową, Łabową, Rytro i uzdrowiska: Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój. W ubiegłym roku programem objęto około 10 tysięcy uczestników, w tym wszystkie dzieci III i V klas szkół podstawowych.

Tekst, fot. Maria Olszowska

http://www.nowosadecki.pl/pl/szkolac-dzieci-inwestujemy-w-przyszlosc