20 kwietnia odbyło się szkolenie dla wolontariuszy zorganizowane w ramach projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018” realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Grupa 20 młodych osób uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez przyrodnika oraz metodyka.

Wolontariusze zostali wyedukowani m.in. w zakresie ochrony środowiska, zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, prawidłowego postępowania z odpadami, możliwych sposobów obniżania niskiej emisji i przeciwdziałania zjawisku smogu.

Ponadto, podczas warsztatów z metodykiem nabyli m.in. umiejętności prowadzenia zajęć z uczniami klas piątych w zakresie edukacji ekologicznej, stosowania aktywnych metod pracy, zorganizować działania dzieci tak, aby samodzielnie dochodziły do wniosków oraz organizowania grupowej pracy uczniów.

I tak przygotowani wolontariusze wyruszą do szkół podstawowych w powiecie nowosądeckim prowadzić interaktywne dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas piątych w zakresie edukacji antysmogowej, ograniczania niskiej emisji, prawidłowego postępowania z odpadami, nie wyrzucaniu śmieci na dzikie wysypiska itp.

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.