22 maja 2019 r. w Centrum „Kana” miało miejsce spotkanie inaugurujące w ramach projektu „Senior młody duchem”. Wszyscy zostali przywitani, a następnie zapoznali się ze szczegółowym harmonogramem.

30 maja 2019 r. natomiast odbyła się prelekcja lekarza, po której udaliśmy się na wycieczkę do Krakowa – byłej stolicy Polski. Mimo niesprzyjającej pogody udało się dotrzeć na Wawel, gdzie zostaliśmy oprowadzeni po Reprezentacyjnych Komnatach Królewskich.

W trzech komnatach na parterze, stanowiących apartament wielkorządców krakowskich, zachowały się renesansowe drewniane stropy. Komnaty Królewskie II piętro pałacu w skrzydle wschodnim i północnym mieści reprezentacyjne sale. Najcenniejszym elementem ekspozycji renesansowych komnat, jedynym zachowanym z ich pierwotnego wystroju, są arrasy, utkane w Brukseli na zamówienie Zygmunta Augusta w 3. ćwierci w. XVI, o tematyce biblijnej, bądź z ornamentem groteskowym oraz z herbami Polski i Litwy. Są tu również dużej wartości artystycznej obrazy i meble włoskie, głównie toskańskie, z w. XVI oraz portrety polskich monarchów.

Mogliśmy podziwiać największą salę zamkową, która nazywana jest Salą Poselską.
 W r. 1518 odbyło się tu pierwsze królewskie wesele – Zygmunta I i Bony Sforza. Na ścianach wielkie figuralne arrasy o tematyce biblijnej, należące do kolekcji króla Zygmunta Augusta. W miejscu tronu królewskiego klasycystyczny fotel.

Oprócz tego zostaliśmy oprowadzeni po Skarbcu i Zbrojowni.

Seniorzy będą brać aktywny udział w zajęciach nordic walking, warsztatach z ratownikiem medycznym. Mogą także skorzystać indywidualnie z basenu w Chełmcu lub Nowym Sączu.

Poniżej znajdują się zdjęcia ze spotkania, jak i z wycieczki.

 

 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Senior młody duchem”, realizowane przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.