Centrum „Kana” realizuje projekt pn. „Senior młody duchem”, który jest adresowany do 45 Seniorów w wieku 55+ o różnym stopniu sprawności – mieszkańców Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. W ramach programu uczestnikom zapewniamy:

Cykl zajęć warsztatowych do wyboru:

  • indywidualne wejścia na basen,
  • zajęcia nordic walking,
  • warsztaty decoupage,
  • warsztaty z ratownikiem medycznym,
  • warsztaty taneczno – rekreacyjne.

3 wycieczki edukacyjno – krajoznawcze do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, Bochni i Krakowa połączone z 2 – godzinnymi wykładami prowadzonymi przez lekarza, dietetyka i specjalistę ds. ziołolecznictwa.

W ramach projektu zostanie specjalnie przygotowane miejsce dla Seniorów, w którym będzie możliwość skorzystania z komputera. Będą mogli skorzystać z niego sami lub przy pomocy animatora osób starszych, który będzie pełnił dyżur 5 razy w miesiącu.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie Centrum „Kana”.

„Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Senior młody duchem”, realizowane przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego”.