27 czerwca rozpoczęły się warsztaty przyrodnicze, na których przybliżone zostały Seniorom wiadomości z zakresu przyrody, środowiska i ciekawostki przyrodnicze dot. odwiedzanych miejsc podczas wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.

Seniorzy dbali o swoją aktywność fizyczną i na przełomie czerwca i lipca uczestniczyli w zajęciach nordic walking.

W lipcu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas, których swobodnie mogli porozmawiać z psychologiem o nurtujących ich problemach.

Kolejne konsultacje odbędą się pod koniec sierpnia.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.