Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” zaprasza:
  • absolwentów uczelni wyższych, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do włączenia się w działalność Centrum Studenckiego Wolontariatu Edukacyjnego „WINNICA” i udzielania korepetycji w roku szkolnym 2017/2018,
  • uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i gimnazjalnych z klas I i II do skorzystania z bezpłatnej pomocy edukacyjnej w ramach indywidualnych lekcji z przydzielonym wolontariuszem.

Szukamy ludzi z pasją do pomagania!
ZGŁOŚ SIĘ TERAZ!

.