Centrum „Kana” oferuje odpłatne udostępnianie sal wykładowych i pracowni komputerowej po uprzednim uzgodnieniu terminów.

Centrum posiada:

– 2 sale komputerowe na 15 stanowisk (stały dostęp do Internetu)
– salę wykładową na 30 osób na szkolenia/warsztaty
– salę szkoleniowo-konferencyjną na 120 osób.

Dysponujemy wyposażeniem szkoleniowo – konferencyjnym, w tym m.in.: rzutniki multimedialne, rzutnik pisma, flipchart, laptop, ekrany.

Istnieje również możliwość zorganizowania cateringu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.
e-mail: centrum.kana.nowysacz@gmail.com
tel/fax 18 443 49 29