Centrum „Kana” w Nowym Sączu pomaga w przygotowaniu do egzaminów maturalnych już od 13 lat – w zajęciach uczestniczyło dotychczas blisko 3400 maturzystów.  Nasze repetytoria służą doskonaleniu umiejętności oraz toku rozumowania ucznia.

Prowadzimy przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia są dostosowane do nowej podstawy programowej i nowych programów nauczania. Nasza oferta obejmuje przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego.

Kursy przygotowawcze prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, lektorów i doświadczonych egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Nasza kadra pedagogiczna jest odpowiednio przeszkolona i zorientowana w zasadach Matury 2018, zna strukturę, zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę na kursach, szkoleniach i konferencjach.
Na kursach przygotowawczych do matury przeprowadzamy próbne matury, pracujemy na testach i materiałach przygotowywanych specjalnie przez nauczycieli na potrzeby poszczególnych grup przedmiotowych.

Szczególnie pragniemy pomóc uczniom, którzy przystępują do Matury 2018 z j. polskiego, ze względu na istotne zmiany w formule egzaminu. Na kursie przygotowawczym przeprowadzamy próbne matury, zgodne z regulaminem nowej matury, pracujemy także na testach i wypracowaniach (rozprawki, interpretacje). Ponadto, w ramach kursu proponujemy przygotowanie do egzaminu ustnego z j.polskiego – konsultacje indywidualne z nauczycielem dla każdego ucznia.

 

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ – KLIK!