W szkołach podstawowych na terenie Gminy Stary Sącz wolontariusze Centrum KANA przeprowadzili interaktywne warsztaty w zakresie edukacji ekologicznej, z uwzględnieniem tematyki przeciwdziałania zjawisku smogu, ograniczenia niskiej emisji i prawidłowej segregacji odpadów dla uczniów klas V szkół podstawowych. Uzupełnieniem prowadzonych działań był Gminny Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pn. „Pokonamy SMOGA!” zorganizowany w ramach projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Mieście i Gminie Stary Sącz”, którego celem było uwrażliwienie dzieci na problematykę ochrony środowiska. Na konkurs wpłynęły 22 prace plastyczne. Jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia dla uczniów z następujących szkół:

– Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach,

– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych,

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,

– Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy.

Ponadto, autorzy wszystkich złożonych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy do odwiedzenia wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac, które można oglądać  w MCDN w Nowym Sączu do końca wakacji.

 

Projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Mieście i Gminie Stary Sącz” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Stary Sącz.