Centrum KANA, w ramach projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Gminie Chełmiec” zorganizowało Gminny Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pokonamy SMOGA!” dla uczniów klas V szkół podstawowych. Celem projektu było zwrócenie uwagi dzieci na problematykę zjawiska zanieczyszczenia powierza, zjawiska smogu, niskiej emisji, a także prawidłowej segregacji odpadów i uwrażliwienie uczniów na te zagadnienia. Uczniowie składali prace plastyczne w dwóch kategoriach: pomysł na ekokartkę oraz pomysł na ekoplakat.  Na konkurs wpłynęło łącznie 27 prac. Jury, po burzliwej naradzie, wskazało  zwycięzców, wśród których znaleźli się uczniowie z następujących szkół:

– Szkoły Podstawowej w Januszowej,

– Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Paszynie,

– Szkoły Podstawowej im. Franciszka Pawłowskiego w Piątkowej.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a dodatkowo wszyscy uczestnicy dostali nagrody pocieszenia oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne uczniów można oglądać w MCDN w Nowym Sączu do końca wakacji.

 

Projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Gminie Chełmiec” jest  współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Chełmiec.