24 października 2018 r. odbyło się szkolenie dla wolontariuszy zorganizowane w ramach projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018”.  W zajęciach warsztatowych prowadzonych przez przyrodnika oraz metodyka, uczestniczyła grupa uczniów z nowosądeckich szkół średnich. Wolontariusze zostali zaznajomieni z zagrożeniami, jakie niosą za sobą zjawiska niskiej emisji oraz smogu, przyczyn ich powstawania i prostymi, dostępnymi dla każdego, metodami zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. Ponadto, podczas zajęć z metodykiem wolontariusze nabyli umiejętności prowadzenia zajęć dla uczniów klas III szkół podstawowych w zakresie edukacji ekologicznej, sposobów współpracy z dziećmi, zorganizowania i pokierowania pracą grupową dzieci itp.

Przygotowani, przeszkoleni wolontariusze, zaopatrzeni w pomoce dydaktyczne i materiały dla uczniów, wyruszą do szkół edukować dzieci w klasach III szkół podstawowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Każde z dzieci otrzyma przypinkę oraz komiks edukacyjny, a klasy specjalne dyplomy – certyfikaty poświadczające, że wzięły udział w realizowanym projekcie.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.