Centrum „KANA” realizuje projekt pn. „Miodowy Senior”. Jego celem  jest z jednej strony promowanie marki terytorialnej SĄDECKIE, budowanie jej pozytywnego wizerunku w aspekcie funkcjonującego na terenie Powiatu Nowosądeckiego pszczelarstwa, a z drugiej aktywizacja prozdrowotna Seniorów poprzez wykorzystanie szeroko pojętej apiterapii w ośrodkach pszczelarskich zlokalizowanych na naszym terenie. Powyższe cele planujemy osiągnąć poprzez zorganizowanie wycieczki edukacyjno – krajoznawczej dla 35 osób w wieku 55+, mieszkańców 4 gmin Powiatu Nowosądeckiego: Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna i Nawojowa do Pszczelarstwa i Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróżach. W ramach projektu przewidujemy:

  • studialną wycieczkę edukacyjną do Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” do Stróż połączoną ze zwiedzaniem  Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika, pasieki, prezentacją miodowych specjałów o znaczeniu zdrowotnym w diecie senioralnej, degustacją miodowych wyrobów, udział w warsztatach z zakresu apiterapii, zakończoną wspólnym ogniskiem,
  • 1 – godzinne zajęcia nordic walking z instruktorem dla wszystkich uczestników, co ma służyć promowaniu aktywnego trybu życia w ośrodkach turystycznych Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt będzie realizowany od 20 sierpnia do 26 października 2018 r.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

w ramach konkursu „SREBRNE SĄDECKIE”