MATURY 2018 ZACZYNAMY ZA:

przygotuj się do egzaminów z "kaną"!

Centrum "Kana" w Nowym Sączu pomaga w przygotowaniu do egzaminów maturalnych już od 13 lat – w zajęciach uczestniczyło dotychczas blisko 3400 maturzystów. Prowadzimy przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia są dostosowane do nowej podstawy programowej i nowych programów nauczania. Nasza oferta obejmuje przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego. W tym roku dla naszych Wolontariuszy przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową! zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w sekretariacie Centrum „Kana” do 25 września 2017!

ZAINTERESOWANY? POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY! Formularz zgłoszeniowy 2018

Repetytoria z przedmiotów maturalnych obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym
Kursy obejmują 60 godz. dydaktycznych z każdego przedmiotu i będą prowadzone systematycznie 1 raz w tygodniu po 2 godz. dydaktyczne
Zajęcia w grupach 10 - 15 osobowych, prowadzone przez doświadczonych, wykwalifikowanych nauczycieli, lektorów i egzaminatorów OKE
Koszt to jedyne 9,00 zł za godzinę od osoby /opłata za 60-godzinny kurs wnoszona jest w całości (540 zł) lub w dwóch ratach (2 x 285 zł)
Zajęcia w godzinach popołudniowych, w okresie od września 2017 r. do kwietnia 2018 r.

REPETYTORIA MATURALNE W „KANIE”!

Chcesz skorzystać z naszej pomocy?

JAK POMAGAMY?

Na kursach przygotowawczych do matury przeprowadzamy próbne matury, pracujemy na testach i materiałach przygotowywanych specjalnie przez nauczycieli na potrzeby poszczególnych grup przedmiotowych. Szczególnie pragniemy pomóc uczniom, którzy przystępują do Matury 2018 z j.polskiego, ze względu na istotne zmiany w formule egzaminu. Na kursie przygotowawczym przeprowadzamy próbne matury, zgodne z regulaminem nowej matury, pracujemy także na testach i wypracowaniach (rozprawki, interpretacje). Ponadto, w ramach kursu proponujemy przygotowanie do egzaminu ustnego z j.polskiego – konsultacje indywidualne z nauczycielem dla każdego ucznia.

plan zajęć

matura 2018: co nowego?

Przedmioty obowiązkowe i do wyboru

Lista przedmiotów obowiązkowych, z których przeprowadzany będzie egzamin maturalny język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (część ustna i pisemna) i matematyka (część pisemna). Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym.

Lista przedmiotów do wyboru, z których przeprowadzany będzie egzamin maturalny, będzie obejmowała wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej, dla których przewidziano nauczane na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Wszystkie egzaminy maturalne w tej części matury będą przeprowadzane tylko na poziomie rozszerzonym.