Projekt pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2019 w Gminie Chełmiec” ma na celu edukację ekologiczną uczniów w zakresie ograniczenia części przyczyn prowadzących do zanieczyszczenia powietrza oraz zwrócenie uwagi na zjawisko smogu, niskiej emisji oraz prawidłową segregację odpadów.

W ramach zadania zostanie zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny „Pokonamy SMOGA!” skierowany do uczniów klas V wszystkich szkół podstawowych, którzy będą mogli składać prace w dwóch kategoriach:

– pomysł na ekokartkę,

– pomysł na ekoplakat.

Wolontariusze prowadzący warsztaty w zakresie edukacji ekologicznej dla uczniów klas V w szkołach na terenie Gminy, przekażą nauczycielom regulamin zawierający szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu (do pobrania także poniżej).

Prace plastyczne będą przyjmowane w siedzibie Centrum KANA do 31 maja 2019 r.

Dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Chełmiec.