Celem projekt pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2019 w Gminie Korzenna” jest uświadomienie i zwrócenie uwagi dzieci na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, środowiska oraz prawidłową segregacją śmieci.

W ramach zadania zostanie zorganizowany konkurs plastyczny „Pokonamy SMOGA!” skierowany do uczniów klas V wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy. Uczniowie będą mogli składać prace w dwóch kategoriach:

– pomysł na ekokartkę,

– pomysł na ekoplakat.

Uczestnicy konkursu otrzymają upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Szczegółowe informację zostaną przekazane do szkół wraz z regulaminem konkursu, który jest także dostępny poniżej.

Prace plastyczne będzie można składać do 31 maja 2019 r. w siedzibie Centrum KANA.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Korzenna.