Centrum KANA w Nowym Sączu, przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego, realizuje kolejną edycję projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa”.

W ramach projektu organizowany jest konkurs plastyczny pn. „Pokonamy SMOGA” skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych z terenu 11 gmin, w których nasi wolontariusze prowadzili zajęcia w zakresie edukacji antysmogowej, tj.: Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz, Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Rytro, Piwnicza-Zdrój.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu lub kartki pocztowej.

Podpisane i odpowiednio zabezpieczone prace należy złożyć w sekretariacie Centrum KANA lub przesłać pocztą do dnia 7 grudnia 2018 r.

W Konkursie przewidziano nagrody.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu, który dostępny jest poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 18 443 49 29, 516 462 680.

http://kana.nowysacz.pl/wp-content/uploads/2018/12/REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGO-8.pdf