Centrum Kana rozpoczyna projekt pn. „Pokonamy Smoga!”, którego celem jest zwrócenie uwagi na problematykę prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz zanieczyszczenia środowiska.

W ramach zadania zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny „KOLOROWO i RECYKLINGOWO” skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie wpłynie na podniesienie świadomości uczniów, i pośrednio ich rodzin, w kontekście propagowania prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, recyklingu, nieużywania śmieci jako paliwa do ogrzewania mieszkań i domów, a także edukacji ekologicznej w zakresie promowania proekologicznego stylu życia i zachowań.

Uczniowie będą mogli składać prace plastyczne w dwóch kategoriach: EKOkartka i EKOplakat. Będziemy zachęcać uczestników, aby podczas wykonywania swoich prac, w miarę możliwości, korzystali z metody recyklingu i podarowali niektórym surowcom „drugie życie”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „KOLOROWO i RECYKLINGOWO” zostaną przekazane do szkół.

Dla uczestników przewidziano nagrody oraz dyplomy.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.