Przypominamy, że w ramach projektu pn. „Pokonamy SMOGA!” Centrum KANA organizuje konkurs plastyczny pn. „KOLOROWO i RECYKLINGOWO” skierowany do uczniów klas V wszystkich publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza.

Konkurs jest dopełnieniem i uzupełnieniem warsztatów prowadzonych w szkołach przez naszych wolontariuszy, a jego celem jest zwrócenie uwagi uczniów na tematykę związaną z zanieczyszczeniem środowiska, prawidłową segregację odpadów komunalnych i recyklingu.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie ekoplakatu lub ekokartki.

Najlepsze prace plastyczne w kategorii „ekokartka” zostaną wydrukowane w formie kartek pocztowych, co będzie niewątpliwie dodatkową nagrodą dla uczestników 🙂

Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody.

Podpisane i odpowiednio zabezpieczone prace należy złożyć w sekretariacie Centrum KANA lub przesłać pocztą do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 16.00.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – do pobrania

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.