W okresie od lutego do grudnia 2018 roku Centrum KANA zrealizowało kolejną edycję projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa” skierowaną do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza.

Celem zadania była pozaformalnej edukacja ekologiczna grupy dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych oraz pośrednio ich rodzin.

Zajęcia dla uczniów prowadziło ponad 180 przeszkolonych, przygotowanych i fantastycznych wolontariuszy.

Podczas warsztatów realizowanych w szkołach (wiosną dla klas V oraz jesienią dla klas III) nacisk położony był przede wszystkim na kompleksową problematykę ochrony powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem walki z niską emisją, upowszechnienia przyczyn powstawania smogu i ich wpływu na zdrowie ludzi, a także zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie wśród odbiorców proekologicznego stylu życia oraz kształtowanie ich postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwiej gospodarki odpadami komunalnymi.

Łącznie wolontariusze przeprowadzili interaktywne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla blisko 1300 uczniów w 14 szkołach podstawowych na terenie Miasta.

W ramach projektu został także przygotowany spot radiowy, emitowany w lokalnych rozgłośniach, którego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie za sobą zjawisko smogu i niskiej emisji.

Warto posłuchać.

 

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.