Projekt pn. „Czysty wolontariat” ma na celu popularyzację idei wolontariatu wśród uczniów oraz studentów z terenu Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz profesjonalizację działań 80 wolontariuszy Centrum KANA poprzez zorganizowanie dla nich specjalnego jednodniowego szkolenia dla dwóch grup. Podczas szkolenia beneficjenci wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez:

– specjalistę ds. wolontariatu (poznają zasady funkcjonowania organizacji skupiającej wolontariuszy, zasady i podstawy prawne wolontariatu, swoje prawa i obowiązki itd.),

– przyrodnika (zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, przyczyn powstawania zanieczyszczeń powietrza, łatwych i dostępnych sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom atmosfery itd.),

– lekarza (dowiedzą się, czy zanieczyszczenia powietrza są szkodliwe dla organizmu, jak wpływają na zdrowie i życie, które zanieczyszczenia należy uznać za najbardziej niebezpieczne, jakie składniki tworzą zanieczyszczenia powietrza itd.).

Zgromadzą szeroką wiedzę a następnie będą mogli współpracować z naszą organizacją przy realizacji różnych działań – przede wszystkim prowadzenia interaktywnych warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji antysmogowej dla dzieci klas trzecich i piątych szkół podstawowych, które są realizowane i przygotowywane przez Centrum KANA na terenie miasta Nowego Sącza i okolicznych 11 gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

Zrealizowanie projektu w znaczący sposób wpłynie na podniesienie poziomu wolontariatu w Centrum KANA, jego rozwój, propagowanie idei wolontariatu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *