Projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018” był realizowany w szkołach podstawowych na terenie 11 gmin Powiatu Nowosądeckiego.
Jego celem była pozaformalna edukacja ekologiczna, ze szczególnym naciskiem na ochronę powietrza i prawidłowe zagospodarowanie odpadów, promowanie informacji o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia mieszkańców Sądecczyzny, wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a także jak tworzy się smog i w jaki sposób można mu przeciwdziałać. Edukacją objęto dzieci, młodzież i pośrednio dorosłych – mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.
Działania prowadzono na terenie wybranych gmin Powiatu Nowosądeckiego, tj.: Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz.
Grupa przeszkolonych wolontariuszy zrealizowała dwugodzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych:

– wiosną 2018 w zajęciach uczestniczyło blisko 1500 dzieci – uczniów klas V szkół podstawowych,

– jesienią 2018 edukacją objęto prawie 1000 dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych.

Ponadto jesienią ogłoszony został konkurs plastyczny pn. „Pokonamy SMOGA” dla uczniów klas III szkół podstawowych, którego celem było utrwalenie wiadomości poznanych podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez wolontariuszy i wzbudzenie większego zainteresowania tematyką zanieczyszczenia powietrza wśród dzieci. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac przygotowanych przez uczniów z 32 szkół z terenu 10 gmin Powiatu Nowosądeckiego.

 

Projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018” zrealizowano w okresie od marca do grudnia 2018 r. przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.