Zaczynamy realizację projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa” w roku 2018.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w szeregi wolontariuszy! 🙂

Pierwsze szkolenie już w najbliższy wtorek (27.03.) o godz. 9.00 w siedzibie KANY.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie.

Poniżej do pobrania formularz zgłoszeniowy i zgoda rodziców/opiekunów na udział wolontariusza w projekcie (dla osób niepełnoletnich).

 

Projekt pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa” ma na celu przeprowadzenie cyklu działań promujących edukację ekologiczną wśród grupy dzieci, młodzieży oraz studentów, mieszkańców Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Zadanie jest kontynuacją działań, jakie Centrum KANA rozpoczęło w II połowie roku 2016.

ROZWÓJ/ZASIĘG/EFEKTY PROJEKTU

Rok

Liczba gmin Liczba szkół Liczba

klas

Liczba uczniów Liczba wolontariuszy

2016

klasy III

7

73

137

2402

70

2017

klasy III

12

90

153

2327

122

klasy V

12

89

133

2362

132

RAZEM: 252 423 7091

324

 

W bieżącym roku 2018 planujemy na wiosnę dotrzeć do ponad 2300 uczniów klas V oraz jesienią do ok. 1500 dzieci w klasach III szkół podstawowych w 12 gminach.

Szczególny nacisk podczas prowadzonej akcji będzie położony na ochronę powietrza, walkę ze smogiem, ograniczenie niskiej emisji i prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Aby skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniom konieczna staje się edukacja ekologiczna, która spowoduje zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie,
a także wpływu każdego człowieka na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

W ramach projektu wiosną 2018 grupa wolontariuszy zostanie kompleksowo przeszkolona i przygotowana do przeprowadzenia zajęć dla uczniów V klas szkół podstawowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz 11 gmin Powiatu Nowosądeckiego, w tym również gmin uzdrowiskowych. Jesienią zajęciami zostanie objęty kolejny rocznik uczniów klas III szkół podstawowych.

Szkolenia dla wolontariuszy będą prowadzić specjaliści m.in. z zakresu ekologii, ochrony środowiska, chorób wywołanych zanieczyszczeniami środowiska, funkcjonowania uzdrowisk, kształtowania wizerunku oraz metodyk.

W ramach projektu odbędzie się jedno szkolenie stacjonarne oraz dwudniowe szkolenie wyjazdowe.

 

„Czyste powietrze – czysta sprawa 2017/2018” – projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA