Centrum KANA, przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza, rozpoczyna kolejną edycję projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa” realizowanego nieprzerwanie od 2016 roku.

Zadania polega na pozaformalnej edukacji ekologicznej uczniów klas III i V uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta. Szczególny nacisk jest położony na kompleksową problematykę ochrony powietrza atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem walki z niską emisją, upowszechnienia przyczyn powstawania smogu i wpływu ww. czynników na zdrowie ludzi. Ponadto wskazywane są możliwości mogące przyczynić się do zmniejszania zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie proekologicznych zachowań oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Tradycyjnie już, projekt zostanie przeprowadzony w dwóch modułach:

– wiosennym: grupa przeszkolonych wolontariuszy przeprowadzi interaktywne zajęcia dla uczniów klas V,

– jesiennym: przeszkoleni wolontariusze będą edukować uczniów z klas III szkół podstawowych.

 

Szkolenia dla wolontariuszy odbędą się już w połowie kwietnia.  Wszystkie osoby chętne do współpracy przy realizacji projektu zapraszamy do KANY 🙂