Centrum KANA realizuje projekt skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie, w ramach którego zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny „Pokonamy SMOGA!”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problematykę związaną z zanieczyszczeniem powietrza, zjawiskiem smogu i niskiej emisji, a także prawidłową segregacją odpadów komunalnych i nietraktowaniem ich, jako paliwa.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej, zostanie on również przekazany bezpośrednio do szkół przez wolontariuszy prowadzących zajęcia dla uczniów w zakresie edukacji ekologicznej.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a także stosownie do werdyktu Jury, upominki lub nagrody pocieszenia 🙂

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Podegrodzie.