Centrum KANA realizuje zadanie publiczne skierowane do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu Gminy, w ramach którego zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny „Pokonamy SMOGA!”. Jego celem jest zwrócenie uwagi dzieci na problematykę związaną z zanieczyszczeniem powietrza, zjawiskiem smogu i niskiej emisji, a także prawidłową segregacją odpadów komunalnych i nietraktowaniem ich, jako paliwa.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a także stosownie do werdyktu Jury, upominki lub nagrody pocieszenia  🙂

Już dziś zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów klas V.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Nawojowa.