Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Mieście i Gminie Stary Sącz” ma na celu edukację ekologiczną uczniów w zakresie ograniczenia części przyczyn prowadzących do zanieczyszczenia powietrza i zwrócenie uwagi na problematykę w tym zakresie.

W ramach projektu zostanie zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny „Pokonamy SMOGA!” dla uczniów klas V wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Stary Sącz. Uczniowie będą mogli składać prace w dwóch kategoriach:

– pomysł na ekokartkę,

– pomysł na ekoplakat.

Szczegółowe informację zostaną przekazane do szkół wraz z regulaminem konkursu. Prace plastyczne będzie można składać do 5 czerwca 2018 r. w siedzibie Centrum KANA.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Gminę Stary Sącz.