Celem projektu pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Gminie Podegrodzie” jest uświadomienie i zwrócenie uwagi dzieci na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza i środowiska.

W ramach zadania zostanie zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny „Pokonamy SMOGA!skierowany do uczniów klas V wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie. Uczniowie będą mogli składać prace w dwóch kategoriach:

– pomysł na ekokartkę,

– pomysł na ekoplakat.

Szczegółowe informację zostaną przekazane do szkół wraz z regulaminem konkursu.

Prace plastyczne będzie można składać do 5 czerwca 2018 r. w siedzibie Centrum KANA.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Gminę Podegrodzie.