Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Gminie Nawojowa” ma na celu edukację ekologiczną dzieci w zakresie m.in. zanieczyszczenia powietrza, zjawiska smogu czy prawidłowej segregacji śmieci.

W ramach zadania zostanie zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny „Pokonamy SMOGA!” skierowany do uczniów klas V wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Nawojowa. Uczniowie będą mogli składać prace w dwóch kategoriach:

– pomysł na ekokartkę,

– pomysł na ekoplakat.

Prace plastyczne będzie można składać do 5 czerwca 2018 r. w siedzibie Centrum KANA. Szczegółowe informację zostaną przekazane do szkół wraz z regulaminem konkursu.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Gminę Nawojowa.