Celem zadania pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Gminie Kamionka Wielka” jest edukacja uczniów szkół podstawowych w zakresie zanieczyszczenia powierza, zjawiska smogu, niskiej emisji a także prawidłowej segregacji odpadów.

W ramach projektu zostanie zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny „Pokonamy SMOGA!” dla uczniów klas V wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kamionka Wielka. Uczniowie będą mogli składać prace w dwóch kategoriach:

– pomysł na ekokartkę,

– pomysł na ekoplakat.

Szczegółowe informacje znajdą się w regulaminie, który zostanie przekazany do szkół.

Prace plastyczne będzie można składać do 5 czerwca 2018 r. w siedzibie Centrum KANA.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Gminę Kamionka Wielka.