Rozpoczynamy kolejną edycję projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa”, który realizujemy już od 2016 roku.

W ramach zadania prowadzone są działania promujące edukację ekologiczną dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.

Szczególny nacisk podczas prowadzonej akcji jest położony na ochronę powietrza, walkę ze smogiem, ograniczenie niskiej emisji i prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Aby skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniom konieczna staje się edukacja ekologiczna, która spowoduje zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie, a także wpływu każdego człowieka na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Już w październiku odbędą się szkolenia dla wolontariuszy, podczas których, zostaną przygotowani do przeprowadzenia interaktywnych warsztatów dla uczniów klas III szkół podstawowych. Szkolenia będą prowadzić: przyrodnik, lekarz, specjalista ds. autoprezentacji oraz metodyk.

 

 

Chcesz zostać wolontariuszem i włączyć się w walkę ze smogiem? Skontaktuj się z nami 🙂

 

 

Projekt „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018” zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.