Zostań wolontariuszem projektu CZYSTE POWIETRZE – CZYSTA SPRAWA 2017! Masz szansę wziąć udział w specjalnych szkoleniach, które pozwolą Ci prowadzić lekcje z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów klas III szkół podstawowych. Zostaniesz odpowiednio przygotowany do prowadzenia zajęć, otrzymasz zestaw materiałów i gadżetów oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Poszukujemy ludzi młodych, chętnych do współpracy. Może to właśnie Ty?

Wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy i dostarcz go osobiście do naszego sekretariatu lub prześlij mailowo na adres: centrum.kana.nowysacz@gmail.com

Jeśli nie masz jeszcze 18 lat – dołącz zgodę od Rodzica/Opiekuna.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br.

Serdecznie zapraszamy!

 

O projekcie zdań kilka…

Projekt pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017” ma na celu przeprowadzenie w roku 2017 cyklu działań promujących edukację ekologiczną wśród grupy dzieci, młodzieży oraz studentów, mieszkańców Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Zadanie jest kontynuacją działań, jakie Centrum KANA podjęło w roku 2016 w szkołach na terenie Nowego Sącza oraz 6 gmin. Zrealizowano ponad 400 godzin zajęć przeprowadzonych przez 70 wolontariuszy – uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, z których skorzystało blisko 2,7 tyś. uczniów klas trzecich.

Szczególny nacisk podczas prowadzonej akcji będzie położony na ochronę powietrza, ograniczenie niskiej emisji i prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Aby skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniom konieczna staje się edukacja ekologiczna, która spowoduje zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie, a także wpływu każdego człowieka na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

W ramach projektu wiosną 2017 grupa wolontariuszy została kompleksowo przeszkolona i przygotowana do przeprowadzenia zajęć dla uczniów V klas szkół podstawowych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz 11 gmin Powiatu Nowosądeckiego, w tym również gmin uzdrowiskowych.

Jesienią zajęciami zostanie objęty kolejny rocznik uczniów klas III szkół podstawowych.

Program szkoleń dla wolontariuszy jest opracowany w taki sposób, aby zapewnić m.in. elementarną wiedzę na temat sposobów ochrony środowiska, zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami, sposobów ich zapobiegania dostępnych dla każdego. Wolontariusze poszerzą swoje wiadomości na temat sposobów współpracowania z dziećmi i młodzieżą, metod pracy w grupie, psychologii rozwojowej dziecka itd.

W ramach projektu wolontariuszom zapewniamy:

– stały kontakt i opiekę koordynatora projektu,

– udział w całkowicie bezpłatnym szkoleniu,

– zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: ochrony środowiska, chorób będących konsekwencją zanieczyszczenia powietrza, autoprezentacji, metody pracy z dziećmi i młodzieżą,

– zestaw materiałów edukacyjnych i atrakcyjne gadżety,

– możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole podstawowej,

– wystawienie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach i projekcie,

– ubezpieczenie,

– pokrycie kosztów dojazdów do szkół.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariusza

Zgoda Rodzica/Opiekuna na udział w projekcie wolontariusza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *