Centrum KANA w okresie od marca do listopada 2017 r. realizowało zadanie „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017” w klasach III i V szkół podstawowych w 11 gminach na terenie powiatu nowosądeckiego.

Projektem objęto szkoły znajdujące się na terenie następujących gmin: Chełmiec, Nawojowa, Korzenna, Kamionka Wielka, Podegrodzie, Stary Sącz, Łabowa, Krynica – Zdrój, Rytro, Piwniczna – Zdrój oraz Muszyna.

Przeszkoleni i gruntownie przygotowani wolontariusze, wyposażeni w materiały edukacyjne dla uczniów, komiksy oraz przypinki, przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V (na wiosnę) oraz klas III (jesienią).

Podczas zajęć realizowanych w szkołach, szczególny nacisk był położony na kompleksową problematykę ochrony powietrza atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem walki z niską emisją, upowszechnienia przyczyn powstawania smogu i wpływu ww. czynników na zdrowie ludzi oraz możliwości zmniejszania zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie proekologicznego stylu życia i zachowań, a także kształtowanie postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

I tak, wiosną 2017 przeprowadzono zajęcia dla ponad 1600 uczniów w 98 klasach V w 75 szkołach na terenie powiatu. Natomiast jesienią, wolontariusze wyedukowali blisko 1700 dzieci w 108 klasach szkół podstawowych.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Patronat medialny przyjęło Radio RDN.