Centrum KANA  zakończyło dnia 31 lipca 2018 roku  zadanie publiczne pn. „Czyste Powietrze-Czysta Sprawa 2017/2018”, realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji PZU.
Projekt był kontynuacją zadania rozpoczętego w 2016 roku i  miał na celu poprawę zdrowotności mieszkańców Sądecczyzny poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Podczas zajęć warsztatowych grupa odbiorców zaznajomiła się z problematyką ochrony powietrza, w tym z walką z niską emisją oraz zjawiskiem powstawania smogu.
Jesienią 2017 r. odbyła się promocja zadania, która polegała na przeprowadzeniu szerokiej kampanii informacyjnej w radiach i dystrybucji plakatów.

W roku 2018 na wiosnę odbyły się dwa szkolenia wyjazdowe, podczas których łącznie grupa 80 wolontariuszy została przeszkolona, wyposażona w gadżety oraz materiały edukacyjne. Tak przygotowana grupa przeprowadziła zajęcia dla 2265 uczniów, w 126 klasach w 90 szkołach podstawowych.
Uczniowie otrzymali gadżety tj. przypinki „ Ekspert Czystego Powietrza”, komiksy „Kuba, laptop i czyste powietrze” oraz kredki, a także dyplom dla klasy „Klasa Czystego Powietrza” oraz certyfikat dla szkoły „Szkoła Czystego Powietrza”.

 

 

 

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.