Centrum KANA  zakończyło roczny projekt pn. „Czyste Powietrze – Czysta Sprawa 2017/2018”, realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r., sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Zadanie, które było kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2016, miało na celu poprawę zdrowotności mieszkańców Sądecczyzny poprzez pozaformalną edukację antysmogową dzieci i młodzieży oraz pośrednio ich rodzin.

W II półroczu roku 2017 rozpoczęto kampanię informacyjną dotyczącą przyczyn powstawania smogu i zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ich ograniczania. W ramach działań, na stronie Centrum KANA oraz FB, zamieszczone zostały artykuły dotyczące tematyki antysmogowej. Opracowano tematyczny plakat promujący projekt. Dla wzmocnienia efektu i dotarcia z przesłaniem do większej liczby mieszkańców, przygotowano spoty radiowe podkreślające wagę problemu, które były emitowane w 2 rozgłośniach radiowych, na początku i pod koniec sezonu grzewczego. Dla przypomnienia zamieszczamy je poniżej, ponieważ warto posłuchać raz jeszcze.

Wiosną 2018 roku starannie przeszkolona i przygotowana grupa 80 wolontariuszy, wyruszyła ponownie do szkół podstawowych, edukować uczniów w zakresie walki ze smogiem, niską emisją i prawidłową segregacją odpadów. Dwugodzinne interaktywne warsztaty prowadzone były dla dzieci w Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim. Uczniowie otrzymali kolorowe komiksy pt. „Kuba, laptop i czyste powietrze”, plakietki „Ekspert Czystego Powietrza” i kredki, a każda klasa dyplom „Klasa Czystego Powietrza”. Dla szkół uczestniczących w projekcie przygotowano specjalny certyfikat – „Szkoła Czystego Powietrza”. Działaniami objęto łącznie 90 szkół i blisko 2300 uczniów klas V.

Składamy serdeczne podziękowania wolontariuszom uczestniczącym w projekcie i zapraszamy ponownie! Już niebawem rozpoczynamy kolejną edycję walki ze smogiem!

Spot 2017

 

Spot 2018

 

 

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.