Centrum „Kana” realizuje projekt pn. „Bezpieczny Senior z pasją”, który jest adresowany do Seniorów w wieku 60+ o różnym stopniu sprawności – mieszkańców Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Jego głównym celem jest edukacja, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię bezpieczeństwa Seniorów, kwestia bezpieczeństwa w świecie wirtualnym, zwrócenie uwagi na ochronę przed sposobami wyłudzania pieniędzy – zwrócenie uwagi na popularną ostatnimi czasami „metodę na wnuczka”. W ramach programu uczestnikom zapewniamy:

  • zajęcia inauguracyjne połączone z 1 – godzinnym motywacyjnym wykładem psychologa i zajęciami integracyjnymi prowadzonymi przez animatora osób starszych,
  • 4 wycieczki edukacyjno-krajoznawcze połączone z prelekcjami interaktywnymi prowadzonymi przez zespół ekspertów – reprezentantów z różnych dziedzin w zakresie bezpieczeństwa Seniorów, jego wpływu na życie i zdrowie Seniorów; spotkania prowadzi lekarz , ratownik medyczny, policjant z Wydziału Prewencji, strażak, przedstawiciel ZUS-u i specjalista z zakresu praw konsumenta;
  • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem – terapeutą – dla chętnych,
  • możliwość uczestnictwa w warsztatach aktywizujących i uwzględniających zainteresowania i pasje Seniorów: m. in. : warsztaty przyrodnicze, historyczne, fotograficzne, z ratownikiem medycznym i inne,
  • wernisaż prac Seniorów powstałych w trakcie warsztatów na zakończenie projektu.

Projekt trwa od 1 marca do 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie Centrum „Kana”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

ASOS- formularz zgłoszeniowy + regulamin