Seniorzy rozpoczęli projekt „Bezpieczny Senior z pasją” 23 maja warsztatami dziennikarskimi. Głównym celem warsztatów jest wprowadzenie Seniorów w tajniki pracy dziennikarskiej, możliwość skorzystania z porad dziennikarzy pracujących w Radiu RDN. Oprócz tego uczestnicy przez cykl 12 spotkań opracowywać będą relacje z przebiegu projektu, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum „Kana” i Radia RDN, przygotowanie materiałów do multimedialnego przewodnika „Bezpieczny Senior z pasją”, który będzie emitowany na antenie Radia RDN i również zamieszczony na stronie internetowej Centrum „Kana” i RADIA RDN, przygotowanie zaproszeń na wernisaż.

13 czerwca rozpoczęły się natomiast zajęcia fotograficzne z zakresu obsługi aparatu cyfrowego, wykonywania zdjęć, kręcenia krótkich treściwych filmików i ich prostej obróbki. Seniorzy zapisani na warsztaty  zaangażowali się w dokumentowanie wyjazdów całej grupy.

15 czerwca odbyła się wycieczka na Górę Jawor i do uzdrowiska Wysowa – Zdrój. Wcześniej w Centrum „Kana” odbyła się prelekcja lekarza nt. bezpieczeństwa w aspekcie medycznym. Podczas wycieczki szlakiem wód mineralnych można było dowiedzieć się, że Wysowa-Zdrój dysponuje 14 ujęciami wód mineralnych, są to szczawy wodorowo-węglanowo-chlorkowo-sodowe oraz węglanowo-sodowo-wapienne. Na bazie tych wód w Wysowej-Zdroju produkuje się znakomitą wodę mineralną „Wysowianka”, a w uzdrowisku leczy się choroby układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego.

Seniorzy zostali oprowadzeni po uzdrowisku przez przyrodnika, zasmakowali wody i wybrali się na Górę  Jawor. Świątynia jak i otoczone kultem źródełko jest celem wielu pielgrzymek zarówno z Polski, jak i ze Słowacji. Góra Jawor jest uważana przez wyznawców prawosławia za świętą, w związku z objawieniami maryjnymi, jakie miały tam miejsce w okresie międzywojennym.

Autorem zdjęć jest Senior uczestniczący w warsztatach fotograficznych – p. JÓZEF BARTKOWSKI.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.