Projekt „Aktywne dziecko – radosne dziecko” skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza. Program przewidywał:

  • spotkanie inauguracyjne,
  • cykl 5 – godzinnych zajęć warsztatowych prowadzonych przez psychologa poświęconych sposobom radzenia sobie z agresją otoczenia, technikami asertywnego mówienia „nie”,
  • cykl 5 – godzinnych zajęć pn. „Bezpieczny Internet dla dzieciaka” z instruktorem,
  • cykl 5 – godzinnych zajęć tanecznych z instruktorem,
  • cykl 2 – godzinnych zajęć nordic walking i 3 – godzinnych zajęć ekologicznych w terenie połączonych z ogniskiem dla uczestników i zakupem kijów – odbył się wyjazd do Kamionki Wielkiej – Czarna Kempica,
  • 3 wycieczki edukacyjno-krajoznawcze do Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland” w Rabce – Zdrój; na Kąpielisko „Radwanów” w Piwnicznej – Zdrój połączonej ze spacerem przyrodniczym i zwiedzanie Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzciny k. Jasła.

Atrakcyjny program sprawił, że dzieci chętnie wzięły udział w projekcie. Aktywnie spędzały czas i uczyły się nowych umiejętności.

 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Aktywne dziecko – radosne dziecko”, realizowane przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu, zostało dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.